Anunt concurs - DKMT Euroregion Endurance Cup 2022


 
Cupa Euroregionii DKMT
Ediţia a XII-a
Concurs de înot masters

Cupa Euroregionii DKMT este un eveniment sportiv anual dedicat amatorilor de înot care au împlinit 18 ani (înotători masters).

Informaţii generale
 • Data desfăşurării evenimentului: sâmbătă, 19.11.2022;
 • Loc de desfășurare: bazinul de înot „Bega”, zona Circumvalaţiunii, Timişoara, 25 m, 6 culoare, temperatura apei aprox. 29 grade, cronometraj manual;
 • Grup-ţintă: persoane peste 18 ani;
 • Scop: dezvoltarea înotului masters în Euroregiunea DKMT;
 • Organizator: Clubul de Înot Masters Timişoara în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Universitatea de Vest din Timişoara.

 

Grupe de vârstă
Probe individuale (ani): 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, etc;
Ştafete (ani): 72-99, 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, etc.
Regulament
 • Se aplică regulametul LEN;
 • Repartizarea pe serii şi culoare se face în funcţie de timpul de înscriere (nu se ţine cont de vârstă sau gen);
 • Se concurează pe serii valorice: cea mai lentă la început, cea mai rapidă la sfârşit;
 • Clasamentul final se face în funcţie de timpii obţinuţi în serii, pe grupe de vârstă şi genuri;
 • Orice echipa de ştafetă a unui club trebuie formată exclusiv din sportivi ai acelui club;
 • La o probă de ştafetă un participant poate concura într-o singură echipă;
 • In raport cu poziţia obţinută în clasamentul pe fiecare probă, se alocă un număr de puncte primilor opt clasaţi la respectiva probă:
Poziţia in clasament
1
2
3
4
5
6
7
8
Punctaj
10
8
6
5
4
3
2
1

 

Premii
 • se acordă medalii participanţilor clasaţi pe primele 3 locuri la probele individuale (cu excepția probei de înot pe sub apă) pe grupe de vârsta și genuri;
 • se acordă diplomepe grupe de vârsta și genuri, echipelor de ştafetă clasate pe primele 3 locuri, respectiv participanţilor clasaţi pe primele 3 locuri la proba de înot pe sub apă;
 • se acordă Cupa Euroregionii DKMT clubului care obţine cel mai mare punctaj pe durata competitiei la probele individuale (suma punctelor obţinute de membrii acestuia. Nu se acorda puncte la probele de stafete si inot pe sub apa).
 • se acordă trofee pentru cea mai buna performanta pe gen
 • se acorda cupa pentru angajament (pentru cel mai mare punctaj individual pe gen)
Programul evenimentului
Încălzire: 12,15-12,45;
Deschiderea evenimentului: 12,45-13,00;
 • Fotografie de grup cu toţi participanţii;
 • Cuvânt de deschidere;
 • Defilare;
Începerea probelor: 13,00;
Ceremonia de premiere (acordarea trofeelor): la 15 minute după încheierea ultimei probe din concurs.

Proba 1 800 m / 1500 m liber / free style
Proba 2. 100 m mixt 
Proba 3. 50 m fluture / butterfly
Proba 4. 200 m spate / backstroke
Proba 5. 50 m bras / breaststroke
Proba 6. 200 m fluture / butterfly
Proba 7. 50 m spate / backstroke
Proba 8. 200 m bras / breaststroke
Proba 9. 50 m liber / free style
Proba 10. 400 m mixt
Proba 11. 25 m înot pe sub apă / underwater
Proba 12. 4x25 m liber / free style
Proba 13. 4x25 m mixt
Proba 14. 4x25 m liber mixat (2b+2f) / free style
Proba 15. 4x25 m mixt mixat (2b+2f)

Note:

- probele se vor desfăşura în măsura în care există înscrieri.

- Ştafetele se vor desfăşura în limita duratei pentru care există aprobarea de utilizare a bazinului.

Riscul de accidente
 • Participarea la competiţie presupune o stare de sănătate corespunzătoare şi o bună condiţie fizică a participanţilor;
 • Participanţii îşi vor asuma responsabilitatea cu privire la riscurile practicării înotului şi riscurile participării la competiţie.


 

Înscriere
 • Se pot înscrie în concurs persoanele care au împlinit 18 ani la data concursului;
 • Nu există baremuri de calificare;
 • În ziua competiţiei, fiecare participant trebuie să se înregistreze la secretariatul competiţiei;
 • Înscrierile se fac online până la data de 15.11.2022, ora 23,59;
 • Pentru înscrierile online, taxa de participare la competiţie este de 15 lei/probă. Se poate achiziţiona un pachet de 3 probe (cel putin o probă de la 200 m în sus) la preţul de 40 de lei;
 • 1 proba de stafeta este la pretul de 30 de lei pe echipa
 • Se pot face înscrieri la faţa locului până la ora 12,00, caz în care taxa de participare este de 20 lei/probă, iar un pachet de 3 probe (cel putin o probă de la 200 m în sus), se poate achiziţiona la preţul de 50 de lei;
 • Plata se poate face la faţa locului (la secretariatul competiţiei), până la ora 12,00, sau prin bancă, până cel târziu în data de 17.11.2022, în contul: Clubul de Inot MASTERS Timisoara, cont: RO 47 BRDE 360 SV 58 64 11 23 600 BRD Continental, Timişoara, cod fiscal 22406183. Denumirea plaţii: taxă de participare la concurs. Ordinul de plată se trimite atașat unui mesaj email trimis la contact@timisoara.inot-masters.ro;
 • În caz de neparticipare la probe, taxa plătită nu se restituie;
 • Modificări ale listei de start se pot face până la ora 12,00;
 • Listele cu repartizarea participanţilor pe culoare vor fi afişate înainte de începerea probelor în incinta bazinului.
 
 
Imagine publică
 • Prin înscrierea în eveniment, participanţii autorizează organizatorii să utilizeze şi să reproducă orice material conţinând imagini de pe durata evenimentului care includ participanţi.
 • Evenimentul va fi transmis online în timp real pe Internet. Linkul corespunzător va fi publicat înainte de începerea evenimentului, pe contul de Facebook al evenimentului şi pe situl Internet http://www.timisoara.inot-masters.ro/.
GDPR*: datele personale înscrise în formular NU vor fi înstrăinate și nici folosite în alte scopuri, decât pentru verificarea corectitudinii încadrării în grupa de vârstă și pentru informarea utilă a concurenților.
Coordonate de contact Clubul de Inot MASTERS Timisoara,
FB: https://www.facebook.com/pages/Inot-Masters-Timisoara/186333864711051, Internet: www.timisoara.inot-masters.ro, e-mail: contact@timisoara.inot-masters.ro, mobil: +40 722 218 204
 
* Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Date Personale”)
1. Operatorul de date este: Clubul de Înot MASTERS Timișoara (Clubul).
2. Datele Personale prelucrate sunt cele furnizate benevol Clubului, în mod direct, în cadrul unei interacţiuni cu Clubul, de exemplu la completarea unui formular/chestionar legat de activități organizate de Club (inclusiv prin intermediul unor platforme online). 
În funcţie de context, Clubul poate prelucra următoarele Date Personale: date de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, profil de social media: Facebook/ LinkedIn etc.), gen, vârstă, CV, localitate de reședință, calitatea de membru şi organizația (clubul, echipa etc.), păreri, opinii, naționalitate, imagine, voce, orice alte informaţii completate/ furnizate în cadrul chestionarului/sondajului/ activității sau făcute publice din proprie inițiativă, după caz. 
3. Temeiurile legale ale prelucrărilor şi scopurile acestora sunt următoarele: 
a) urmărirea intereselor legitime ale Clubului (art. 6 (1) (f) din GDPR): organizarea şi desfășurarea activităţii Clubului, comunicarea publică sau privată în cadrul activităților derulate de Club, realizarea de statistici, efectuarea de studii, soluționarea de cereri, documentarea activităților clubului (inclusiv prin înregistrarea activităților şi stocarea imaginilor captate), constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Clubului în instanţă etc.;  
b) consimţământul dvs. (art. 6 (1) (a) din GDPR) pentru prelucrarea datelor personale, cum ar fi etnia, acord furnizat la completarea formularului/chestionarului/sondajului, respectiv pentru activităţi de marketing care nu sunt bazate pe interesul legitim al Clubului; 
c) îndeplinirea obligațiilor legale care revin Clubului (art. 6 (1) (c) din GDPR). 
Dacă nu doriți ca Datele Personale să fie prelucrate conform celor precizate mai sus, vă rugăm să NU dezvăluiţi Datele Personale în cadrul activității.
4. Datele vor fi prelucrate de Club pentru perioade limitate de timp, determinate în funcţie de scopurile prelucrărilor şi prevederile legale aplicabile sau pe durata existenței consimţământului individual. 
5. Clubul poate dezvălui Datele Personale (de ex., anul nașterii) către alte persoane care au decis să participe la aceeași activitate sau care au o legătura legitimă cu scopurile identificate mai sus, inclusiv autorităţi competente. Având în vedere faptul că participanții la activitățile Clubului contribuie la atingerea scopurilor Clubului, în mod direct, individual sau în comun cu alte persoane, prelucrarea Datelor dvs. Personale în afara scopurilor Clubului este răspunderea proprie a fiecăruia și tuturor celorlalți participanți care au avut acces la Date. 
Pentru Datele Personale şi informaţiile pe care alegeți să le dezvăluiți public pe paginile de Facebook ale Clubului, vă rugăm să consultați politica de confidenţialitate a Facebook.
6. Conform articolelor 12-22 din GDPR, aveți dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP) și de a vă adresa justiției. În cazul prelucrărilor bazate pe consimțământ, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, însă acest lucru nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate până la momentul retragerii.
 

 


 


Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania