Anunt de concurs 0,5hAquaChallenge, editia I


Eveniment de înot pentru adulți „0,5hAquaChallenge”, ediţia I

 

Informaţii generale:

 

Data desfăşurării evenimentului:26.02.2017
Locaţie: bazinul de înot „Bega”, zona Circumvalaţiunii, Timişoara, 25 m, 6 culoare, temperatura apei aprox. 29 grade;
Grup ţintă: persoane care au împlinit 18 ani;
Scop: promovarea înotului masters;
Organizator: Clubul de Înot Masters Timişoara, în colaborare cu: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Universitatea de Vest din Timişoara.

 

Participanţi

 

 • Pot participa persoane care au împlinit 18 ani până la data evenimentului şi au o stare de sănătate şi o pregătire fizică adecvată pentru participarea la un astfel de eveniment. În mod excepțional, cu acordul scris al unuia dintre părinți sau al unei persoane adulte care are calitatea de tutore, pot participa și persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Vârsta trebuie probată pe baza actului propriu de identitate.
 • Numărul de participanți la eveniment este limitat la 120 de persoane.
 • Nu este necesar ca participanţii să facă parte dintr-un club/asociaţie sportivă.
 • Participanţii concurează individual și pe proprie răspundere, în acest sens vor semna o declaraţie înainte de începerea evenimentului.
 • Pe tot parcursul evenimentului, participanţii trebuie să aibe o conduită adecvată, în spiritul fair-play-ului şi respectului pentru adversari și oficiali.
 • 0,5hAquaChallenge este gândit ca o etapă în cadrul unor acțiuni de pregătire pentru cei care doresc să participe la maratonul de inot 24hAquaMasters, dar fără ca participarea la eveniment să fie condiționată de participarea la maraton..
 
Grupe de vârstă
Probe individuale (ani): 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 etc;
 
Echipament

Este obligatorie utilizarea căştii de înot. Este recomandată utilizarea ochelarilor de înot.

Nu este permisă utilizarea costumelor speciale de înot sau a materialelor ajutătoare: labe, palmare, plute etc.

 

Programul competiţiei

 

Duminică, 26.02.2017
10:50 cuvânt de deschidere a evenimentului;
11:00 fluierul de începere;
17:00 fluierul de încheiere.

Notă: în cazul în care, în raport cu numărul de participanți înscriși pâna în data de 24 februarie, se constată că nu se justifică desfășurarea evenimentului pe durata planificată inițial (șase ore), este la latitudinea organizatorilor să reducă durata concursului la un număr de ore care să acopere numărul de înscrieri online. Modificările ce se impun în repartizarea pe intervale orare și culoare ca urmare a unei eventuale decizii a organizatorilor de a reduce durata evenimentului vor fi comunicate celor afectați în data de 25 februarie.  

Regulament

 

 • evenimentul se desfășoară sub forme de runde de înot de câte 30 de minute;
 • pe durata evenimentului, fiecare participant are dreptul să înoate într-o singură rundă;
 • pe culoarele 1 și 6 este repartizat câte un participant pe un culoar, iar pe culoarele 2, 3, 4 și 5 sunt repartizați câte doi participanți, fiecare dintre ei înotând pe câte o jumătate de culoar;
 • repartizarea pe runde şi culoare se face în funcţie de culoarele disponibile și pe baza voinței participanților (nu se ţine cont de vârstă sau gen) exprimată prin completarea formularului de înscriere la eveniment;
 • înscrierea se poate face doar pe culoare pentru care nu a fost exprimată în prealabil opțiunea altui participant;
 • listele cu repartizarea participanţilor pe culoare vor fi afişate înainte de începerea probelor în incinta bazinului;
 • startul se dă o dată la 30 de minute, la fix și la și jumătate de oră;
 • înotătorii se vor prezenta la start cu maxim 5 minute înainte de ora programată;
 • startul se poate lua de pe block-start (doar atunci când este programat un singur înotător pe culoar), de pe marginea bazinului sau din apa;
 • în cazul întârzierii unui concurent la start, acesta va putea înota doar timpul rămas din cele 30 de minute aferente rundei respective, din momentul prezentării la start, fără alte penalizări;
 • participanţii vor înota pe jumătatea de culoar pe care sunt repartizați, astfel încât să evite ciocnirile cu alți înotători;
 • în timpul înotului este permisă utilizarea oricărui procedeu de înot;
 • în timpul rundei este permisă oprirea din înot;
 • încheierea unei runde de 30 de minute va fi anunţată printr-un fluier lung, de avertisment, cu 1 min. și 30 de secunde înaintea orei programate pentru următorul start.
 • pt. a se stabili distanța parcursă de un înotător pe durata unei runde, se ia în considerare doar numărul par de lungimi de bazin parcurse în 30 de minute;
 • dacă un înotător încheie cursa după durata de 30 de minute este penalizat cu 10 lungimi de bazin;

Notă: distanța pe care un înotător poate să o mai parcurgă după fluierul de avertisment, în limita a 30 de minute, depinde de poziționarea sa în cadrul unui ciclu de 50 m (început sau sfârșit de ciclu) și de viteza sa. Orientativ, un înotător parcurge într-un minut și 30 de secunde:

  • circa 50 m, în cazul celor care înoată până la 2.000 m/rundă,
  • circa 100 m, în cazul celor care înoată peste 2.000 m/rundă;
 • momentul opririi din cursă este la latitudinea înotătorului, dar, în raport cu distanța parcursă până la fluierul de avertisment, arbitrul de culoar are dreptul să oprească înotătorul;
 • la momentul unui start, nu ar trebui să mai fie vreun înotător în cursă;
 • dacă la final de cursă, nu mai este suficient timp pentru a ieși din apă fără să incomodeze înotătorii care se pregătesc de start, cei care au încheiat cursa rămân în apă până imediat după start. Arbitrul de culoar poate să intervină în acest sens. Nerespectarea deciziei arbitrului se penalizează;
 • dacă, în condiții excepționale, la momentul startului, mai sunt înotători în cursă, pentru a evita riscul de accidente, aceștia se vor opri și vor da prioritate celor care încep cursa;
 • contabilizarea numărului de bazine efectuate, va fi realizată de arbitrii de culoar, pentru eventualele contestaţii existând proba video;
 • clasamentul final se face în funcţie de distanţa parcursă pe durata evenimentului, pe grupe de vârstă şi gen;
 • în 24 de ore de la eveniment, rezultatele vor fi afișate pe Internet, la cele două linkuri menționate mai jos;
 • organizatorii pun la dispoziție saci de gunoi în zona secretariatului evenimentului;
 • comportamentul participanţilor trebuie sa fie respectuos faţă de arbitri, ceilalti participanti, spectatori, organizatori sau voluntari;
 • nu este permis consumul de bauturi alcoolice pe durata concursului;
 • nerespectarea celor de mai sus conduce la penalizări (pâna la excluderea din concurs), decizia fiind la latitudinea organizatorilor.

 

Penalizări
 •  incomodarea startului se penalizează cu 10 bazine;
 • greşeala de start (startul înainte de fluierul de start) se penalizează cu 10 bazine;
 • întoarcerea greşită (dacă nu se atinge peretele cu orice parte a corpului) se penalizează cu 10 bazine;
 • nerespectarea programării la start (interval orar sau culoar) se penalizează cu 10 bazine;
 • nerespectarea spaţiului pentru arbitri sau deranjarea acestora se penalizează cu 10 bazine;
 • încheierea cursei după durata de 30 de minute se penalizează cu 10 bazine.
Penalizările vor fi aplicate la finalul competiţiei, prin scădere, din numărul total de bazine realizat de către persoana penalizată.

 

Înscriere

 

 • înscrierile se fac online, din data de 6.02.2016 până la data de 24.02.2017, la adresa de internet: http://www.timisoara.inot-masters.ro.
 • nu există baremuri de calificare;
 • în ziua competiţiei fiecare participant înscris online trebuie să confirme prezența sa la secretariatul competiţiei până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul planificat pentru start;
 • lista celor înscriși este afișată în permanență online la  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c-dkLWRssc0Y81uRhUHoF8UdH__kj4kERlFniX8xLms/edit?usp=sharing;
 • repartizarea lor pe culoare este afișată în permanență online la 
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ISRLnYEONlNkhARljdX4gEZHhVCRERp43Mr-cgOFDpc/edit?usp=sharing;
 • taxa de participare la eveniment este de 30 lei (pentru înscrierile on-line);
 • dacă nu sunt ocupate toate cele 120 de locuri disponibile pe durata evenimentului, se pot face înscrieri şi la faţa locului, caz în care taxa de participare este de 50 lei;
 • plata se face prin bancă, online sau la ghișeu, în cel mult 48 de ore de la momentul înscrierii online, dar nu mai târziu de data de 24.02.2017, în contul: Clubul de Inot MASTERS Timisoara, cont: RO 47 BRDE 360 SV 58 64 11 23 600 BRD Continental, Timişoara, cod fiscal 22406183. Denumirea plaţii: taxă de participare la concurs;
 • dovada plății se face prin trimiterea către organizatori a unui mesaj email la contact@timisoara.inot-masters.ro, în termen de 48 de ore de la înscrierea online, având atașat ordinul de plată. Excepție fac cei care se înscriu în 24 februarie, caz în care mesajul trebuie trimis cel târziu în 25 februarie; 
 • nerespectarea termenului de 48 de ore, respectiv a datei de 25 februarie în cazul celor înscriși în 24 februarie, duce la anularea înscrierii online;
 • în cazul înscrierilor la faţa locului, plata se face la secretariatul competiţiei, până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul planificat pentru start;
 • În caz de neparticipare la eveniment, taxa plătită nu se restituie.

 

Premiere

 

 • În 24 de ore de la eveniment, fiecare participant poate descărca de pe situl evenimentului, un certificat de participare în care sunt menționate: numele și prenumele, distanța parcursă și locul obținut, genul și grupa de vârstă.
 • Concurentul şi concurenta cu cel mai mare număr de bazine parcurse, la fiecare grupă de vârstă (18-24, 25-29, 30-34, 35-39 şamd) vor primi câte un trofeu simbolic.
 • Concurentul și concurenta cu cel mai mare număr de bazine parcurse în cadrul evenimentului, indiferent de grupa de vârstă, vor primi câte o diplomă. 

 

Riscul de accidente

 

 • Organizatorii vor supraveghea desfăşurarea concursului pe toată durata sa.
 • Participarea la eveniment presupune o stare de sănătate corespunzătoare şi o bună condiţie fizică.
 • Prin înscrierea la eveniment, participanţii îşi asumă responsabilitatea cu privire la riscurile practicării înotului şi riscurile participării la eveniment.
 • În cazul în care un înotător va avea, pe durata cursei, probleme ce impun asistenţă din partea organizatorilor, va încerca să semnalizeze acest lucru prin ridicarea unei mâini deasupra capului.

 

Imagine publică
 
 • Împreună cu ordinul de plată, dacă doresc, cei interesați pot trimite prin același mesaj email adresat la contact@timisoara.inot-masters.ro o fotografie atașată sub formă de fișier imagine (.jpeg, .gif etc.) pentru ca organizatorii sa îi poată prezenta ca participanți la eveniment. Albumul celor înscriși este disponibil online 
 •  la https://docs.google.com/document/d/1Txng3nizqMZyYroGf0wexGnmKOJsRwxMYNz7E6cf-xI/edit?usp=sharing.
 • Prin înscrierea în eveniment, participanţii autorizează organizatorii să utilizeze şi să reproducă orice material conţinând imagini de pe durata evenimentului care includ participanţi.
 • Evenimentul va fi transmis online în timp real pe Internet. Linkul corespunzător va fi publicat înainte de începerea evenimentului, pe contul de Facebook al evenimentului și pe situl Internet http://www.timisoara.inot-masters.ro/ (astfel încât participanții pot fi văzuți înotând de către rude, prieteni, colegi de muncă și vecini).
 • Promovarea online se face cu #0,5hAquaChallenge.

 organizatorii sa îi poată prezenta ca participanți la eveniment. Albumul celor înscriși este disponibil online 

 

 


Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania