Anunt de concurs 0,5hAquaChallenge, editia VII

Eveniment de înot pentru adulți „0,5hAquaChallenge”
Ediţia a VII-a


Informaţii generale:
 • Data desfăşurării evenimentului: 04.02.2024
 • Locaţie: bazinul de înot „Bega”, zona Circumvalaţiunii, Timişoara, 25 m, 6 culoare, temperatura apei aprox. 28 grade
 • Grup-ţintă: persoane care au împlinit 16 ani si au un "certificat verde" valid;
 • Scop: dezvoltarea practicării înotului de către adulți (înot masters);
 • Organizator: Clubul de Înot Masters Timişoara
   
 Participanţi 
 • Pot participa persoane care au împlinit 16 ani până la data evenimentului şi au o stare de sănătate şi o pregătire fizică adecvată pentru participarea la un astfel de eveniment.
 • Numărul de participanți la eveniment este limitat la 40 de persoane.
 • Nu este necesar ca participanţii să facă parte dintr-un club/asociaţie sportivă.
 • Participanţii concurează individual și pe proprie răspundere. În acest sens vor semna o declaraţie înainte de începerea evenimentului.
 • Pe tot parcursul evenimentului, participanţii trebuie să aibe o conduită adecvată, în spiritul fair-play-ului şi respectului pentru adversari și oficiali.

 

Grupe de vârstă (ani):
16-17,18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 etc;

 

Echipament
 • Este obligatorie utilizarea căştii de înot. Este recomandată utilizarea ochelarilor de înot.
 • Nu este permisă utilizarea costumelor speciale de înot sau a materialelor ajutătoare: labe, palmare, plute etc.
 Programul competiţiei
 
Duminica, 04.02.2024
10:30 incalzire
10:50 cuvânt de deschidere a evenimentului;
11:00 fluierul de începere;
13:00 fluierul de încheiere.

 

Notă: în cazul în care, în raport cu numărul de participanți înscriși pâna în data de 2 februarie, se constată că nu se justifică desfășurarea evenimentului pe durata planificată inițial (șase ore), este la latitudinea organizatorilor să reducă durata concursului la un număr de ore care să acopere numărul de înscrieri online. Modificările ce se impun în repartizarea pe intervale orare și culoare ca urmare a unei eventuale decizii a organizatorilor de a reduce durata evenimentului vor fi comunicate celor afectați în data de 2 februarie.  
 Regulament 
 • evenimentul se desfășoară sub forme de runde de înot de câte 30 de minute;
 • pe durata evenimentului, fiecare participant are dreptul să înoate într-o singură rundă;
 • pe culoarele 1 și 6 este repartizat câte un participant pe un culoar, iar pe culoarele 2, 3, 4 și 5 sunt repartizați câte doi participanți, fiecare dintre ei înotând pe câte o jumătate de culoar;
 • repartizarea pe runde şi culoare se face în funcţie de culoarele disponibile și pe baza opțiunilor participanților (nu se ţine cont de vârstă sau gen) exprimată prin completarea formularului de înscriere la eveniment;
 • înscrierea se poate face doar pe culoare pentru care nu a fost exprimată în prealabil opțiunea altui participant;
 • listele cu repartizarea participanţilor pe culoare vor fi afişate înainte de începerea probelor în incinta bazinului;
 • startul se dă o dată la 30 de minute, la fix și la și jumătate de oră;
 • înotătorii se vor prezenta la start cu maxim 5 minute înainte de ora programată;
 • startul se ia din apa;
 • în cazul întârzierii unui concurent la start, acesta va putea înota doar timpul rămas din cele 30 de minute aferente rundei respective, din momentul prezentării la start, fără alte penalizări;
 • participanţii vor înota pe jumătatea de culoar pe care sunt repartizați, astfel încât să evite ciocnirile cu alți înotători;
 • în timpul înotului este permisă utilizarea oricărui procedeu de înot;
 • în timpul rundei este permisă oprirea din înot;
 • încheierea unei runde de 30 de minute va fi anunţată printr-un fluierat lung;
 • pt. a se stabili distanța parcursă de un înotător pe durata unei runde, se ia în considerare doar numărul par de lungimi de bazin parcurse;
 • contabilizarea numărului de bazine efectuate, va fi realizată de arbitrii de culoar, pentru eventualele contestaţii existând proba video;
 • clasamentul final se face în funcţie de distanţa parcursă pe durata evenimentului, pe grupe de vârstă şi gen;
 • în 24 de ore de la eveniment, rezultatele vor fi afișate pe Internet, la cele două linkuri menționate mai jos;
 • organizatorii pun la dispoziție saci de gunoi în zona secretariatului evenimentului;
 • comportamentul participanţilor trebuie sa fie respectuos faţă de arbitri, ceilalti participanti, spectatori, organizatori sau voluntari;
 • nu este permis consumul de bauturi alcoolice pe durata concursului;
 • nerespectarea celor de mai sus conduce la penalizări (pâna la excluderea din concurs), decizia fiind la latitudinea organizatorilor.
 Penalizări 
 • incomodarea startului se penalizează cu 10 bazine;
 • greşeala de start (startul înainte de fluierul de start) se penalizează cu 10 bazine;
 • întoarcerea greşită (dacă nu se atinge peretele cu orice parte a corpului) se penalizează cu 10 bazine;
 • nerespectarea programării la start (interval orar sau culoar) se penalizează cu 10 bazine;
 • nerespectarea spaţiului pentru arbitri sau deranjarea acestora se penalizează cu 10 bazine;
  .
Penalizările vor fi aplicate la finalul competiţiei, prin scădere, din numărul total de bazine realizat de către persoana penalizată.
 Înscriere 
 • înscrierile se fac online, până la data de 02.02.2024, la adresa de internet: http://www.timisoara.inot-masters.ro.
 • nu există baremuri de calificare;
 • în ziua competiţiei fiecare participant înscris online trebuie să confirme prezența sa la secretariatul competiţiei până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul planificat pentru start;
 • lista celor înscriși şi repartizarea lor pe culoare este afișată în permanență online;
 • taxa de participare la eveniment este de 25 lei (pentru înscrierile on-line);
 • dacă nu sunt ocupate toate cele 40 de locuri disponibile pe durata evenimentului, se pot face înscrieri şi la faţa locului, caz în care taxa de participare este de 40 lei;
 • plata se face prin bancă, online sau la ghișeu, în cel mult 48 de ore de la momentul înscrierii online, dar nu mai târziu de data de 02.02.2024, în contul: Clubul de Inot MASTERS Timisoara, cont: RO 47 BRDE 360 SV 58 64 11 23 600 BRD Continental, Timişoara, cod fiscal 22406183. Denumirea plaţii: taxă de participare la concurs;
 • dovada plății se face prin trimiterea către organizatori a unui mesaj email la contact@timisoara.inot-masters.ro, în termen de 48 de ore de la înscrierea online, având atașat ordinul de plată. Excepție fac cei care se înscriu în 2 februarie, caz în care mesajul trebuie trimis cel târziu în 2 februarie; 
 • nerespectarea termenului de 48 de ore, respectiv a datei de 2 februarie în cazul celor înscriși în 2 februarie, duce la anularea înscrierii online;
 • în cazul înscrierilor la faţa locului, plata se face la secretariatul competiţiei, până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul planificat pentru start;
 • În caz de neparticipare la eveniment, taxa plătită nu se restituie.
 Premiere 
 • În 24 de ore de la eveniment, fiecare participant poate descărca de pe situl evenimentului, un certificat de participare în care sunt menționate: numele și prenumele, distanța parcursă și locul obținut, genul și grupa de vârstă.
 • Concurentul şi concurenta cu cel mai mare număr de bazine parcurse, la fiecare grupă de vârstă (18-24, 25-29, 30-34, 35-39 şamd) vor primi câte un trofeu simbolic.
 • Concurentul și concurenta cu cel mai mare număr de bazine parcurse în cadrul evenimentului, indiferent de grupa de vârstă, vor primi câte o diplomă.
 Riscul de accidente 
 • Organizatorii vor supraveghea desfăşurarea concursului pe toată durata sa.
 • Participarea la eveniment presupune o stare de sănătate corespunzătoare şi o bună condiţie fizică.
 • Prin înscrierea la eveniment, participanţii îşi asumă responsabilitatea cu privire la riscurile practicării înotului şi riscurile participării la eveniment.
 • În cazul în care un înotător va avea, pe durata cursei, probleme ce impun asistenţă din partea organizatorilor, va încerca să semnalizeze acest lucru prin ridicarea unei mâini deasupra capului.
 Imagine publică
 • Împreună cu ordinul de plată, dacă doresc, cei interesați pot trimite o fotografie atașată sub formă de fișier imagine (.jpeg, .gif etc.) pentru ca organizatorii sa îi poată prezenta ca participanți la eveniment. Albumul celor înscriși este disponibil online 
 • Prin înscrierea în eveniment, participanţii autorizează organizatorii să utilizeze şi să reproducă orice material conţinând imagini de pe durata evenimentului care includ participanţi, indiferent de autor.
 • Evenimentul va fi transmis online în timp real pe Internet. Linkul corespunzător va fi publicat înainte de începerea evenimentului, pe contul de Facebook al evenimentului și pe situl Internet http://www.timisoara.inot-masters.ro/ (astfel încât participanții pot fi văzuți înotând de către rude, prieteni, colegi de muncă și vecini).
GDPR*: datele personale înscrise în formular NU vor fi înstrăinate și nici folosite în alte scopuri, decât pentru verificarea corectitudinii încadrării în grupa de vârstă și pentru informarea utilă a concurenților.
Coordonate de contact Clubul de Inot MASTERS Timisoara,
FB: https://www.facebook.com/pages/Inot-Masters-Timisoara/186333864711051, Internet: www.timisoara.inot-masters.ro, e-mail: contact@timisoara.inot-masters.ro, mobil: +40 722 218 204
 
* Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Date Personale”)
1. Operatorul de date este: Clubul de Înot MASTERS Timișoara (Clubul).
2. Datele Personale prelucrate sunt cele furnizate benevol Clubului, în mod direct, în cadrul unei interacţiuni cu Clubul, de exemplu la completarea unui formular/chestionar legat de activități organizate de Club (inclusiv prin intermediul unor platforme online). 
În funcţie de context, Clubul poate prelucra următoarele Date Personale: date de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, profil de social media: Facebook/ LinkedIn etc.), gen, vârstă, CV, localitate de reședință, calitatea de membru şi organizația (clubul, echipa etc.), păreri, opinii, naționalitate, imagine, voce, orice alte informaţii completate/ furnizate în cadrul chestionarului/sondajului/ activității sau făcute publice din proprie inițiativă, după caz. 
3. Temeiurile legale ale prelucrărilor şi scopurile acestora sunt următoarele: 
a) urmărirea intereselor legitime ale Clubului (art. 6 (1) (f) din GDPR): organizarea şi desfășurarea activităţii Clubului, comunicarea publică sau privată în cadrul activităților derulate de Club, realizarea de statistici, efectuarea de studii, soluționarea de cereri, documentarea activităților clubului (inclusiv prin înregistrarea activităților şi stocarea imaginilor captate), constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Clubului în instanţă etc.;  
b) consimţământul dvs. (art. 6 (1) (a) din GDPR) pentru prelucrarea datelor personale, cum ar fi etnia, acord furnizat la completarea formularului/chestionarului/sondajului, respectiv pentru activităţi de marketing care nu sunt bazate pe interesul legitim al Clubului; 
c) îndeplinirea obligațiilor legale care revin Clubului (art. 6 (1) (c) din GDPR). 
Dacă nu doriți ca Datele Personale să fie prelucrate conform celor precizate mai sus, vă rugăm să NU dezvăluiţi Datele Personale în cadrul activității.
4. Datele vor fi prelucrate de Club pentru perioade limitate de timp, determinate în funcţie de scopurile prelucrărilor şi prevederile legale aplicabile sau pe durata existenței consimţământului individual. 
5. Clubul poate dezvălui Datele Personale (de ex., anul nașterii) către alte persoane care au decis să participe la aceeași activitate sau care au o legătura legitimă cu scopurile identificate mai sus, inclusiv autorităţi competente. Având în vedere faptul că participanții la activitățile Clubului contribuie la atingerea scopurilor Clubului, în mod direct, individual sau în comun cu alte persoane, prelucrarea Datelor dvs. Personale în afara scopurilor Clubului este răspunderea proprie a fiecăruia și tuturor celorlalți participanți care au avut acces la Date. 
Pentru Datele Personale şi informaţiile pe care alegeți să le dezvăluiți public pe paginile de Facebook ale Clubului, vă rugăm să consultați politica de confidenţialitate a Facebook.
6. Conform articolelor 12-22 din GDPR, aveți dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP) și de a vă adresa justiției. În cazul prelucrărilor bazate pe consimțământ, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, însă acest lucru nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate până la momentul retragerii.
 

 

 Termen pentru inscrieri : 16 mai

mai mult ...
Oras: Szentes


Cea mai recenta participare
(12/31/16)

  Început de an competițional pentru Clubul de Înot MASTERS Timișoara!


O echipă a Clubului de Înot MASTERS Timișoara a participat la un concurs special de înot pentru adulți (înot masters), primul desfășurat în acest an, organizat în 20 ianuarie, în orașul Szentes (Ungaria). 

În programul concursului au fost incluse atât probe de rezistență (1.500 m liber), cât și probe de sprint (50 m toate procedeele). Dificultatea concursului constă nu doar în lungimea probelor, ci și în faptul că desfășurarea are loc imediat după sărbătorile de iarnă, pregătirea sportivilor fiind, în această situație, afectată.


NavigareCalendar competitional

Szentes, 31.05 -1.06 2008

Ultimele noutatiCautareAsociatia de Inot Masters Romania


www.inot-masters.ro