Anunt de concurs 2,5k AquaChallenge, editia VII


2,5k AquaChallenge
Eveniment de înot pentru adulți
Ediţia a VII-a

 

Informaţii generale:
 • Data desfăşurării evenimentului: 09.03.2024
 • Locaţie: bazinul de înot „Bega”, zona Circumvalaţiunii, Timişoara, 25 m, 6 culoare, temperatura apei aprox. 28 grade;
 • Grup-ţintă: persoane care au împlinit 18 ani si prezinta un "certificat verde" vali;
 • Scop: dezvoltarea practicării înotului de către adulți (înot masters);
 • Organizator: Clubul de Înot Masters Timişoara, în colaborare cu: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Universitatea de Vest din Timişoara.
 Participanţi 
 • Pot participa persoane care au împlinit 16 ani până la data evenimentului şi au o stare de sănătate şi o pregătire fizică adecvată pentru participarea la un astfel de eveniment.
 • Nu este necesar ca participanţii să facă parte dintr-un club/asociaţie sportivă.
 • Participanţii concurează individual și pe proprie răspundere. În acest sens vor semna o declaraţie înainte de începerea evenimentului.
 • Pe tot parcursul evenimentului, participanţii trebuie să aibe o conduită adecvată, în spiritul fair-play-ului şi respectului pentru adversari și oficiali.
Grupe de vârstă (ani):
16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 etc.
Echipament
 • Este obligatorie utilizarea căştii de înot. Este recomandată utilizarea ochelarilor de înot.
 • Nu este permisă utilizarea costumelor speciale de înot sau a materialelor ajutătoare: labe, palmare, plute etc.
 Programul competiţiei
 Sâmbătă, 09.03.2024
 • 11:20-11:45 încălzire
 • 11:50 cuvânt de deschidere a evenimentului;
 • 12:00 primul start

 

 Regulament 
 • participanţii vor înota 2,5 km;
 • pe durata evenimentului, fiecare participant are dreptul să înoate proba o singură dată;
 • participanţii vor fi repartizaţi pe serii valorice în raport cu timpul declarat la înscriere;
 • pe culoarele 1 și 6 este repartizat câte un participant pe un culoar, iar pe culoarele 2, 3, 4 și 5 sunt repartizați câte doi participanți, fiecare dintre ei înotând pe câte o jumătate de culoar;
 • listele cu repartizarea participanţilor pe serii şi culoare vor fi afişate înainte de începerea probelor în incinta bazinului;
 • înotătorii se vor prezenta la start cu 5 minute înainte de ora programată;
 • startul se ia din apă (nu de pe block-start);
 • în cazul întârzierii unui concurent la start, acesta va putea înota în seria următoare, dacă aceasta există şi dacă sunt poziţii libere pe culoare;
 • participanţii vor înota pe jumătatea de culoar pe care sunt repartizaţi, astfel încât să evite ciocnirile cu alţi înotători;
 • în timpul înotului este permisă utilizarea oricărui procedeu de înot;
 • în timpul cursei este permisă oprirea din înot;
 • fiecare înotător va fi atenţionat de către arbitru printr-un anunț introdus în apă la capăt de culoar în momentul în care a parcurs 2.400 m;
 • contabilizarea numărului de bazine efectuate, va fi realizată de arbitrii de culoar, pentru eventualele contestaţii existând proba video;
 • timpul limită pentru terminarea celor 2,5 km de înot este de 75 minute (ceea ce înseamnă o medie de 3 minute / 100 metri);
 • clasamentul final se face în funcţie de timpul obţinut, pe grupe de vârstă şi gen;
 • în 24 de ore de la eveniment, rezultatele vor fi afişate pe Internet, la cele două linkuri menţionate mai jos;
 • organizatorii pun la dispoziţie saci de gunoi în zona secretariatului evenimentului;
 • comportamentul participanţilor trebuie sa fie respectuos faţă de arbitri, ceilalti participanti, spectatori, organizatori sau voluntari;
 • nu este permis consumul de bauturi alcoolice pe durata concursului;
 • nerespectarea celor de mai sus conduce la penalizări (pâna la excluderea din concurs), decizia fiind la latitudinea organizatorilor.
 Penalizări 
 • greşeala de start (startul înainte de fluieratul de start) duce la descalificarea înotătorului în cauză;
 • întoarcerea greşită (dacă nu se atinge peretele cu orice parte a corpului) duce la descalificarea înotătorului;
 • nerespectarea programării la start (interval orar sau culoar) poate duce la pierderea probei;
 • nerespectarea spaţiului pentru arbitri sau deranjarea acestora poate duce la pierderea probei;
 • depăşirea timpului limită pentru parcurgerea celor 2,5 km de înot, duce la descalificarea înotătorului.
 Înscriere 
 • înscrierile se fac online până la data de 07.03.2024, la adresa de internet: http://www.timisoara.inot-masters.ro.
 • nu există baremuri de calificare;
 • în ziua competiţiei fiecare participant înscris online trebuie să confirme prezenţa sa la secretariatul competiţiei până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul planificat pentru start;
 • lista celor înscrişi şi repartizarea lor pe culoare este afişată în permanenţă online;
 • taxa de participare la eveniment este de 30 lei (pentru înscrierile online). În cazul în care, pe lângă o persoană care a plătit taxa de înscriere integrală, se înscriu și alte persoane aflate într-o relație de rudenie de gradul I cu persoana deja înscrisă (soț-soție, părinte-copil, frate-soră), taxa de participare este de 20 lei;
 • dacă nu sunt ocupate toate cele 60 de locuri disponibile pe durata evenimentului, se pot face înscrieri şi la faţa locului, caz în care taxa de participare este de 50 lei pentru adulți, respectiv 40 lei pentru alte persoane aflate într-o relație de rudenie de gradul I cu o persoană deja înscrisă în concurs);
 • plata se face prin bancă, online sau la ghişeu, în cel mult 48 de ore de la momentul înscrierii online, dar nu mai târziu de data de 07.03.2024, în contul: Clubul de Inot MASTERS Timisoara, cont: RO 47 BRDE 360 SV 58 64 11 23 600 BRD Continental, Timişoara, cod fiscal 22406183. Denumirea plaţii: taxă de participare la concurs;
 • dovada plăţii se face prin trimiterea către organizatori a unui mesaj email la contact@timisoara.inot-masters.ro, în termen de 48 de ore de la înscrierea online, având ataşat ordinul de plată. Excepţie fac cei care se înscriu în 09.03.2023, caz în care mesajul trebuie trimis cel târziu în 08.03.2024; 
 • nerespectarea termenului de 48 de ore, respectiv a datei de 07.03.2024 în cazul celor înscrişi în 08.03.2024, duce la anularea înscrierii online;
 • în cazul înscrierilor la faţa locului, plata se face la secretariatul competiţiei, până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul planificat pentru start;
 • În caz de neparticipare la eveniment, taxa plătită nu se restituie.
 Premiere 
 • În 24 de ore de la eveniment, fiecare participant poate descărca de pe situl evenimentului, un certificat de participare în care sunt menţionate: numele şi prenumele, timpul realizat şi locul obţinut, genul şi grupa de vârstă.
 • Concurentul şi concurenta cu cel mai bun timp obţinut la fiecare grupă de vârstă (18-24, 25-29, 30-34, 35-39 şamd) vor primi câte un trofeu simbolic.
 • Concurentul şi concurenta cu cel mai bun timp obţinut în cadrul evenimentului, indiferent de grupa de vârstă, vor primi câte un trofeu.
Riscul de accidente 
 • Organizatorii vor supraveghea desfăşurarea concursului pe toată durata sa.
 • Participarea la eveniment presupune o stare de sănătate corespunzătoare şi o bună condiţie fizică.
 • Prin înscrierea la eveniment, participanţii îşi asumă responsabilitatea cu privire la riscurile practicării înotului şi riscurile participării la eveniment.
 • În cazul în care un înotător va avea, pe durata cursei, probleme ce impun asistenţă din partea organizatorilor, va încerca să semnalizeze acest lucru prin ridicarea unei mâini deasupra capului.
 Imagine publică
 • Împreună cu ordinul de plată, dacă doresc, cei interesați pot trimite o fotografie atașată sub formă de fișier imagine (.jpeg, .gif etc.) și un mic text de prezentare personală (o frază) pentru ca organizatorii sa le poată posta pe contul facebook al evenimentului. 
 • Prin înscrierea în eveniment, participanţii autorizează organizatorii să utilizeze şi să reproducă orice material conţinând imagini de pe durata evenimentului care includ participanţi, indiferent de autor.
 • Evenimentul va fi transmis online în timp real pe Internet. Linkul corespunzător va fi publicat înainte de începerea evenimentului, pe contul de Facebook al evenimentului și pe situl Internet http://www.timisoara.inot-masters.ro/ (astfel încât participanții pot fi văzuți înotând de către rude, prieteni, colegi de muncă și vecini).
 
 GDPR*: datele personale înscrise în formular NU vor fi înstrăinate și nici folosite în alte scopuri, decât pentru verificarea corectitudinii încadrării în grupa de vârstă și pentru informarea utilă a concurenților.
Coordonate de contact Clubul de Inot MASTERS Timisoara,
FB: https://www.facebook.com/pages/Inot-Masters-Timisoara/186333864711051, Internet: www.timisoara.inot-masters.ro, e-mail: contact@timisoara.inot-masters.ro, mobil: +40 722 218 204
 
* Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Date Personale”)
1. Operatorul de date este: Clubul de Înot MASTERS Timișoara (Clubul).
2. Datele Personale prelucrate sunt cele furnizate benevol Clubului, în mod direct, în cadrul unei interacţiuni cu Clubul, de exemplu la completarea unui formular/chestionar legat de activități organizate de Club (inclusiv prin intermediul unor platforme online). 
În funcţie de context, Clubul poate prelucra următoarele Date Personale: date de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, profil de social media: Facebook/ LinkedIn etc.), gen, vârstă, CV, localitate de reședință, calitatea de membru şi organizația (clubul, echipa etc.), păreri, opinii, naționalitate, imagine, voce, orice alte informaţii completate/ furnizate în cadrul chestionarului/sondajului/ activității sau făcute publice din proprie inițiativă, după caz. 
3. Temeiurile legale ale prelucrărilor şi scopurile acestora sunt următoarele: 
a) urmărirea intereselor legitime ale Clubului (art. 6 (1) (f) din GDPR): organizarea şi desfășurarea activităţii Clubului, comunicarea publică sau privată în cadrul activităților derulate de Club, realizarea de statistici, efectuarea de studii, soluționarea de cereri, documentarea activităților clubului (inclusiv prin înregistrarea activităților şi stocarea imaginilor captate), constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Clubului în instanţă etc.;  
b) consimţământul dvs. (art. 6 (1) (a) din GDPR) pentru prelucrarea datelor personale, cum ar fi etnia, acord furnizat la completarea formularului/chestionarului/sondajului, respectiv pentru activităţi de marketing care nu sunt bazate pe interesul legitim al Clubului; 
c) îndeplinirea obligațiilor legale care revin Clubului (art. 6 (1) (c) din GDPR). 
Dacă nu doriți ca Datele Personale să fie prelucrate conform celor precizate mai sus, vă rugăm să NU dezvăluiţi Datele Personale în cadrul activității.
4. Datele vor fi prelucrate de Club pentru perioade limitate de timp, determinate în funcţie de scopurile prelucrărilor şi prevederile legale aplicabile sau pe durata existenței consimţământului individual. 
5. Clubul poate dezvălui Datele Personale (de ex., anul nașterii) către alte persoane care au decis să participe la aceeași activitate sau care au o legătura legitimă cu scopurile identificate mai sus, inclusiv autorităţi competente. Având în vedere faptul că participanții la activitățile Clubului contribuie la atingerea scopurilor Clubului, în mod direct, individual sau în comun cu alte persoane, prelucrarea Datelor dvs. Personale în afara scopurilor Clubului este răspunderea proprie a fiecăruia și tuturor celorlalți participanți care au avut acces la Date. 
Pentru Datele Personale şi informaţiile pe care alegeți să le dezvăluiți public pe paginile de Facebook ale Clubului, vă rugăm să consultați politica de confidenţialitate a Facebook.
6. Conform articolelor 12-22 din GDPR, aveți dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP) și de a vă adresa justiției. În cazul prelucrărilor bazate pe consimțământ, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, însă acest lucru nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate până la momentul retragerii.
 

 


Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania