Anunt de concurs 2,5kAquaChallenge, editia II


2,5kAquaChallenge
Eveniment de înot pentru adulți
Ediţia a II-a


Informaţii generale:
 • Data desfăşurării evenimentului: 24.02.2018
 • Locaţie: bazinul de înot „Bega”, zona Circumvalaţiunii, Timişoara, 25 m, 6 culoare, temperatura apei aprox. 29 grade;
 • Grup-ţintă: persoane care au împlinit 18 ani;
 • Scop: dezvoltarea practicării înotului de către adulți (înot masters);
 • Organizator: Clubul de Înot Masters Timişoara, în colaborare cu: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Universitatea de Vest din Timişoara.
 Participanţi 
 • Pot participa persoane care au împlinit 18 ani până la data evenimentului şi au o stare de sănătate şi o pregătire fizică adecvată pentru participarea la un astfel de eveniment. În mod excepțional, cu acordul scris al unuia dintre părinți sau al unei persoane adulte care are calitatea de tutore, pot participa și persoane care au împlinit vârsta de 14 ani. Vârsta trebuie probată pe baza actului propriu de identitate.
 • Nu este necesar ca participanţii să facă parte dintr-un club/asociaţie sportivă.
 • Participanţii concurează individual și pe proprie răspundere. În acest sens vor semna o declaraţie înainte de începerea evenimentului.
 • Pe tot parcursul evenimentului, participanţii trebuie să aibe o conduită adecvată, în spiritul fair-play-ului şi respectului pentru adversari și oficiali.
 • 2,5kAquaChallenge este gândit ca o etapă în cadrul unor acţiuni de pregătire pentru cei care doresc să participe la maratonul de inot 24hAquaMasters, dar fără ca participarea la eveniment să fie condiţionată de participarea la maraton.
Grupe de vârstă (ani):
18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 etc.
Echipament
 • Este obligatorie utilizarea căştii de înot. Este recomandată utilizarea ochelarilor de înot.
 • Nu este permisă utilizarea costumelor speciale de înot sau a materialelor ajutătoare: labe, palmare, plute etc.
 Programul competiţiei
 Sâmbătă, 24.02.2018
 • 11:20-11:45 încălzire
 • 11:50 cuvânt de deschidere a evenimentului;
 • 12:00 primul start

 Regulament 
 • participanţii vor înota 2,5 km;
 • pe durata evenimentului, fiecare participant are dreptul să înoate proba o singură dată;
 • participanţii vor fi repartizaţi pe serii valorice în raport cu timpul declarat la înscriere;
 • pe culoarele 1 și 6 este repartizat câte un participant pe un culoar, iar pe culoarele 2, 3, 4 și 5 sunt repartizați câte doi participanți, fiecare dintre ei înotând pe câte o jumătate de culoar;
 • listele cu repartizarea participanţilor pe serii şi culoare vor fi afişate înainte de începerea probelor în incinta bazinului;
 • înotătorii se vor prezenta la start cu 5 minute înainte de ora programată;
 • startul se ia din apă (nu de pe block-start);
 • în cazul întârzierii unui concurent la start, acesta va putea înota în seria următoare, dacă aceasta există şi dacă sunt poziţii libere pe culoare;
 • participanţii vor înota pe jumătatea de culoar pe care sunt repartizaţi, astfel încât să evite ciocnirile cu alţi înotători;
 • în timpul înotului este permisă utilizarea oricărui procedeu de înot;
 • în timpul cursei este permisă oprirea din înot;
 • fiecare înotător va fi atenţionat de către arbitru printr-un anunț introdus în apă la capăt de culoar în momentul în care a parcurs 2.400 m;
 • contabilizarea numărului de bazine efectuate, va fi realizată de arbitrii de culoar, pentru eventualele contestaţii existând proba video;
 • timpul limită pentru terminarea celor 2,5 km de înot este de 75 minute (ceea ce înseamnă o medie de 3 minute / 100 metri);
 • clasamentul final se face în funcţie de timpul obţinut, pe grupe de vârstă şi gen;
 • în 24 de ore de la eveniment, rezultatele vor fi afişate pe Internet, la cele două linkuri menţionate mai jos;
 • organizatorii pun la dispoziţie saci de gunoi în zona secretariatului evenimentului;
 • comportamentul participanţilor trebuie sa fie respectuos faţă de arbitri, ceilalti participanti, spectatori, organizatori sau voluntari;
 • nu este permis consumul de bauturi alcoolice pe durata concursului;
 • nerespectarea celor de mai sus conduce la penalizări (pâna la excluderea din concurs), decizia fiind la latitudinea organizatorilor.
 Penalizări 
 • greşeala de start (startul înainte de fluieratul de start) duce la descalificarea înotătorului în cauză;
 • întoarcerea greşită (dacă nu se atinge peretele cu orice parte a corpului) duce la descalificarea înotătorului;
 • nerespectarea programării la start (interval orar sau culoar) poate duce la pierderea probei;
 • nerespectarea spaţiului pentru arbitri sau deranjarea acestora poate duce la pierderea probei;
 • depăşirea timpului limită pentru parcurgerea celor 2,5 km de înot, duce la descalificarea înotătorului.
 Înscriere 
 • înscrierile se fac online până la data de 22.02.2018, la adresa de internet: http://www.timisoara.inot-masters.ro.
 • nu există baremuri de calificare;
 • în ziua competiţiei fiecare participant înscris online trebuie să confirme prezenţa sa la secretariatul competiţiei până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul planificat pentru start;
 • lista celor înscrişi şi repartizarea lor pe culoare este afişată în permanenţă online;
 • taxa de participare la eveniment este de 30 lei (pentru înscrierile online);
 • dacă nu sunt ocupate toate cele 60 de locuri disponibile pe durata evenimentului, se pot face înscrieri şi la faţa locului, caz în care taxa de participare este de 50 lei;
 • plata se face prin bancă, online sau la ghişeu, în cel mult 48 de ore de la momentul înscrierii online, dar nu mai târziu de data de22.02.2018, în contul: Clubul de Inot MASTERS Timisoara, cont: RO 47 BRDE 360 SV 58 64 11 23 600 BRD Continental, Timişoara, cod fiscal 22406183. Denumirea plaţii: taxă de participare la concurs;
 • dovada plăţii se face prin trimiterea către organizatori a unui mesaj email la contact@timisoara.inot-masters.ro, în termen de 48 de ore de la înscrierea online, având ataşat ordinul de plată. Excepţie fac cei care se înscriu în 22.02.2018, caz în care mesajul trebuie trimis cel târziu în 23.02.2018; 
 • nerespectarea termenului de 48 de ore, respectiv a datei de 23.02.2018 în cazul celor înscrişi în 22.02.2018, duce la anularea înscrierii online;
 • în cazul înscrierilor la faţa locului, plata se face la secretariatul competiţiei, până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul planificat pentru start;
 • În caz de neparticipare la eveniment, taxa plătită nu se restituie.
 Premiere 
 • În 24 de ore de la eveniment, fiecare participant poate descărca de pe situl evenimentului, un certificat de participare în care sunt menţionate: numele şi prenumele, timpul realizat şi locul obţinut, genul şi grupa de vârstă.
 • Concurentul şi concurenta cu cel mai bun timp obţinut la fiecare grupă de vârstă (18-24, 25-29, 30-34, 35-39 şamd) vor primi câte un trofeu simbolic.
 • Concurentul şi concurenta cu cel mai bun timp obţinut în cadrul evenimentului, indiferent de grupa de vârstă, vor primi câte o diplomă.
Riscul de accidente 
 • Organizatorii vor supraveghea desfăşurarea concursului pe toată durata sa.
 • Participarea la eveniment presupune o stare de sănătate corespunzătoare şi o bună condiţie fizică.
 • Prin înscrierea la eveniment, participanţii îşi asumă responsabilitatea cu privire la riscurile practicării înotului şi riscurile participării la eveniment.
 • În cazul în care un înotător va avea, pe durata cursei, probleme ce impun asistenţă din partea organizatorilor, va încerca să semnalizeze acest lucru prin ridicarea unei mâini deasupra capului.
 Imagine publică
 • Împreună cu ordinul de plată, dacă doresc, cei interesați pot trimite o fotografie atașată sub formă de fișier imagine (.jpeg, .gif etc.) pentru ca organizatorii sa îi poată prezenta ca participanți la eveniment. Albumul celor înscriși este disponibil online 
 • Prin înscrierea în eveniment, participanţii autorizează organizatorii să utilizeze şi să reproducă orice material conţinând imagini de pe durata evenimentului care includ participanţi, indiferent de autor.
 • Evenimentul va fi transmis online în timp real pe Internet. Linkul corespunzător va fi publicat înainte de începerea evenimentului, pe contul de Facebook al evenimentului și pe situl Internet http://www.timisoara.inot-masters.ro/ (astfel încât participanții pot fi văzuți înotând de către rude, prieteni, colegi de muncă și vecini).
 Text actualizat la 25.01.2018
 

Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania