Atributii


Prevederi statutare:

art. 29. Comitetul de Conducere are următoarele atribuţii:

a) conduce procesul de planificare strategica a Clubului;

b) contribuie la promovarea imaginii publice a Clubului;

c)participa la stringerea de fonduri pentru club
d)este responsabil de buna administrare a întregului patrimoniu al clubului;
e)încheie acte juridice în numele şi pe seama clubului în limitele de competenţă stabilite de către Adunarea Generală a clubului;
f)urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de catre Adunarea Generala;
g) stabileste calendarul de activitati al Clubului;

h)prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor clubului
i)adopta si modifica regulamentele clubului. Daca în termen de 15 de zile de la comunicarea unor noi prevederi, acestea sunt contestate de cel putin 1/3 din numărul membrilor, Comitetul de Conducere va suspenda imediat aplicarea lor si va organiza în termen de 7 zile un referendum cu privire la reglementarile contestate. Ridicarea suspendarii sau revocarea reglementarilor contestate se decide cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor;
j)decide structura organizatorică, organigrama si atribuţiile compartimentelor funcţionale la nivel de club;
k)numeste, daca este cazul, directorul clubului si stabileste limitele sale de competenta
l)angajeaza personalul clubului. In cazul existentei unui director al clubului, acesta preia aceasta atributie;
m)aprobă acceptarea donaţiilor negrevate de sarcini stabilind de asemenea limitele în care se poate face această acceptare;
n) poate decide, in conformitate cu prevederile statutare, acordarea si retragerea statutului de membru al Clubului;

o)decide schimbarea sediului;
p) alege Presedintele Clubului;

q) stabileste functiile din cadrul Comitetului de conducere si numeste membrii sai pe aceste functii;

r) stabileste valoarea taxei de inscriere si a cotizatiei.

 

 Citeva elemente din teoria organizatiilor neguvernamentale cu privire la functionarea consiliului de conducere (in cazul nostru, comitetul)

Consiliul este organ decizional si indeplineste urmatoarele functii:

  • Planificare: conducerea procesului de planificare strategica, structurarea organizatiei, calendarul anual de activitati, etc.
  • Evaluare: stabilirea indicatorilor de performanta ai organizatiei, monitorizarea lor si evaluarea organizatiei (atit a rezultatelor obtinute, cit si a resurselor financiare si umane implicate), urmarirea punerii in aplicare a hotaririlor adunarii generale, conducerea raportarilor, etc.;
  • Reglementare interna (marimea cotizatiilor, regulamente interne, etc);
  • Reprezentare (atit in plan juridic, cit si in ceea ce priveste imaginea organizatiei).

  

Citeva responsabilitati si caracteristici ale membrilor consiliului de conducere in cazul unei organizatii neguvernamentale

Responsibilitati individuale:

  - Participa la toate reuniunile consiliului de conducere si comitetelor, respectiv, la evenimentele speciale ale organizatiei

   - Este o persoana informata cu privire la misiunea, procedurile, proiectele si activitatile organizatiei

   - Citeste agenda si materialele documentare inainte de intilniri

   - Este membru al comitetelor sau grupurilor de lucru create in cadrul consiliului si se ofera pentru diverse sarcini

   - Informeaza alte persoane despre organizatie

   - Sugereaza ca posibili candidati pentru locurile din consiliu persoane care pot aduce o contributie semnificativa la activitatea consiliului si a organizatiei

   - Este la curent cu noutatile din domeniul de actiune al organizatiei

   - Respecta politicile de confidentialitate si evitare a conflictului de interese

   - Se abtine sa faca solicitari speciale personalului organizatiei

   - Asista consiliul in indeplinirea responsabilitatilor sale colective, cum ar fi de exemplu, evaluarea bilantului organizatiei.

 

Caracteristici personale:

   - Abilitatea de a asculta, analiza, gindi clar si creativ, lucra bine cu oamenii, atit individual, cit si in grup

   - Dorinta de a se pregati pentru reuniunile consiliului, a participa la ele,  a pune intrebari, asuma responsabilitati si a le duce la indeplinire, a pune la dispozitia organizatiei propriile contacte, a se auto-evalua

  - Disponibilitatea de a-si dezvolta deprinderi si cunostinte, in cazul in care nu le are, cum ar fi: atragerea de resurse, lucrul cu voluntarii, intelegerea unui bilant, etc.

  - Trasaturi personale: onestitate, sensibilitate si toleranta la puncte de vedere diferite de al sau, abordare prietenoasa, responsabila si cu rabdare, interes pentru comunitate, integritate, simtul valorilor morale si organizationale, grija pentru dezvoltarea organizatiei, simtul umorului.


Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania