Make it back! - aqua challenge - Anunt de concurs


Make it back! - aqua challenge
Eveniment de înot pentru adulți
Etapa I-a

 

   Un antrenament sub formă de concurs: cu ceilalți, în cadrul fiecărei etape, dar și al tău, cu tine însuți, de-a lungul unui sezon.
   Un concurs în care câștigă nu cel care ajunge primul, ci acela care reușește să rămână ultimul în joc. Astfel, pe lângă antrenamentul mușchilor, îți exersezi și răbdarea, înveți să îți dozezi resursele fizice găsindu-ți un ritm de înot suficient de rapid astfel încât să ajungi înapoi la timp, dar, în același timp, cât trebuie de lent ca să poți rezista până la capătul concursului. Este nevoie de o apreciere realistă a propriilor resurse și exersarea stăpânirii de sine.
În plus, beneficiezi de ajutorul celorlalți participanți, care te motivează și te ajută să te auto-depășești.

 

   Conceptul:  
   - proba constă în a înota repetitiv, în mai multe runde, o distanță de 100 m;
   - la un interval de timp prestabilit, se dă startul pentru a înota o nouă rundă de 100 m;
   - inițial, timpul limită în care trebuie finalizată runda este foarte generos, de 2 m 30 s; dacă ajungi mai repede, tu decizi ce faci în timpul care îți rămâne la dispoziție până la următorul start;
   - timpul limită, însă, scade cu două secunde pentru fiecare nouă rundă (conform anexei); înotătorii care nu reușesc să ajungă să finalizeze runda în timpul limită alocat (make it back.... in due time!) sunt eliminați din concurs;
   - este declarat câștigător ultimul înotător rămas în concurs (separat pentru masculin și feminin).

    Concursul se desfășoară sub formă de campionat cu mai multe etape, înotătorii având ocazia de a-și îmbunătăți prestația pe parcursul campionatului. Un sezon se desfășoară pe durata unui an calendaristic.

In clasament, după fiecare etapă, se acordă un număr de puncte egal cu nr. de runde realizat în timpii limită.

 

   Informaţii generale:
 • Data desfăşurării evenimentului: 16.02.2019
 • Locaţie: bazinul de înot „Bega”, zona Circumvalaţiunii, Timişoara, 25 m, 6 culoare, temperatura apei aprox. 29 grade;
 • Grup-ţintă: persoane care au împlinit 18 ani;
 • Scop: dezvoltarea practicării înotului de către adulți (înot masters);
 • Organizator: Clubul de Înot Masters Timişoara în colaborare cu: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş după o idee originală MEB Run TM (https://www.facebook.com/MebRunTm/).
 • Prima etapă a Make it back! - aqua challenge (MIBAC) este parte a acțiunilor de pregătire pentru maratonul de înot 24hAquaMasters, dar fără ca participarea la eveniment să fie condiționată de participarea la maraton.

 

   Participanţi 
 • Pot participa persoane care au împlinit 18 ani până la data evenimentului şi au o stare de sănătate şi o pregătire fizică adecvată pentru participarea la un astfel de eveniment. În mod excepțional, cu acordul scris al unuia dintre părinți sau al unei persoane adulte care are calitatea de tutore, pot participa și persoane care au împlinit vârsta de 14 ani. Vârsta trebuie probată pe baza actului propriu de identitate;
 • Numărul de participanți la eveniment este limitat la 50 de persoane.
 • Nu este necesar ca participanţii să facă parte dintr-un club/asociaţie sportivă.
 • Participanţii concurează individual și pe proprie răspundere. În acest sens vor semna o declaraţie înainte de începerea evenimentului.

 

   Grupe de vârstă (ani):
   14-18, 19-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 etc.

 

   Echipament
 • Este obligatorie utilizarea căştii de înot. Este recomandată utilizarea ochelarilor de înot.
 • Nu este permisă utilizarea costumelor speciale de înot sau a materialelor ajutătoare: labe, palmare, plute etc.

 

   Programul competiţiei
 
   Sâmbătă, 16.02.2019
  11:00 deschiderea secretariatului
  11:30 încălizirea participanților 
  11:50 cuvânt de deschidere a evenimentului;
  12:00 semnalul  de începere;
  15:00 semnalul de încheiere.

   Notă: în cazul în care, în raport cu numărul de participanți înscriși pâna la termenul anunțat pentru înscrieri online, se constată că nu se justifică desfășurarea evenimentului pe durata planificată inițial, este la latitudinea organizatorilor să reducă durata concursului la un număr de ore care să acopere numărul de înscrieri online. Repartizarea pe intervale orare și culoare vor fi comunicate online cu o zi înainte de eveniment.

 
   Regulament 
 • evenimentul se desfășoară sub formă de serii în cadrul cărora se înoată runde de înot de câte 100 m;
 • pe durata evenimentului, fiecare participant are dreptul să înoate într-o singură serie;
 • pe culoarele 1 și 6 este repartizat câte un participant pe un culoar, iar pe culoarele 2, 3, 4 și 5 sunt repartizați câte doi participanți, fiecare dintre ei înotând pe câte o jumătate de culoar;
 • repartizarea pe serii şi culoare se face în funcţie de ordinea înscrierii și a estimării distanței ce va fi parcursă de către fiecare participant la completarea formularului de înscriere la eveniment (nu se ţine cont de vârstă sau gen);
 • listele cu repartizarea participanţilor pe culoare vor fi afişate înainte de începerea probelor în incinta bazinului;
 • startul se ia din apă;
 • participanţii vor înota pe jumătatea de culoar pe care sunt repartizați, astfel încât să evite ciocnirile cu alți înotători;
 • în timpul înotului este permisă utilizarea oricărui procedeu de înot;
 • în timpul rundei este permisă oprirea din înot;
 • jumătate din timpul alocat unei runde va fi anunţat printr-un fluierat lung pt. ca înotătorii să își regleze viteza astfel încât să parcurgă distanța de 100 m în timpul alocat rundei;
 • încheierea unei runde va fi anunţată printr-un fluierat lung;
 • rămân în cursă, pt. runda următoare, doar înotătorii care au parcurs 100 m până la momentul încheierii rundei;
 • pt. a se stabili distanța totală parcursă de un înotător, se ia în considerare numărul de runde în cadrul cărora înotătorul a parcurs distanța de 100 m până la semnalul de încheiere al rundei;
 • contabilizarea numărului de runde, va fi realizată de arbitrii de culoar, pentru eventualele contestaţii existând proba video;
 • clasamentul final se face în funcţie de distanţa parcursă pe durata evenimentului, pe grupe de vârstă şi gen;
 • în 24 de ore de la eveniment, rezultatele vor fi afișate pe Internet, la cele două linkuri menționate mai jos;
 • organizatorii pun la dispoziție saci de gunoi în zona secretariatului evenimentului;
 • comportamentul participanţilor trebuie sa fie respectuos faţă de arbitri, ceilalti participanti, spectatori, organizatori sau voluntari;
 • nu este permis consumul de bauturi alcoolice pe durata concursului;
 • nerespectarea celor de mai sus conduce la penalizări (pâna la excluderea din concurs), decizia fiind la latitudinea organizatorilor.

 

   Penalizări 
 • greşeala de start (startul înainte de fluieratul de start) se penalizează cu 250 m;
 • întoarcerea greşită (dacă nu se atinge peretele cu orice parte a corpului) se penalizează cu 250 m;
 • nerespectarea programării la start (seria sau culoarul) se penalizează cu 250 m;
 • nerespectarea spaţiului pentru arbitri sau deranjarea acestora se penalizează cu 250 m.

 

   Penalizările vor fi aplicate la finalul competiţiei, prin scădere, din distanța parcursă de către persoana penalizată.

 

   Înscriere 
 • înscrierile se fac online, până la data de 14.02.2019, la adresa de internet: http://www.timisoara.inot-masters.ro.
 • nu există baremuri de calificare;
 • lista celor înscriși şi repartizarea lor pe culoare este afișată online;
 • în ziua competiţiei fiecare participant înscris online trebuie să confirme prezența sa la secretariatul competiţiei până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul startului seriei în care concurează;
 • taxa de participare la eveniment este de 25 lei (pentru înscrierile on-line);
 • dacă nu sunt ocupate toate cele 50 de locuri disponibile pe durata evenimentului, se pot face înscrieri şi la faţa locului, caz în care taxa de participare este de 30 lei;
 • plata se face prin bancă, online sau la ghișeu, în cel mult 48 de ore de la momentul înscrierii online, dar nu mai târziu de data de 14.02.2019, în contul: Clubul de Inot MASTERS Timisoara, cont: RO 47 BRDE 360 SV 58 64 11 23 600 BRD Continental, Timişoara, cod fiscal 22406183. Denumirea plaţii: taxă de participare la concurs;
 • dovada plății se face prin trimiterea către organizatori a unui mesaj email la contact@timisoara.inot-masters.ro, în termen de 24 de ore de la înscrierea online, având atașat ordinul de plată. Excepție fac cei care se înscriu în 14 februarie, caz în care mesajul trebuie trimis în aceeași zi; 
 • nerespectarea termenului de 24 de ore, respectiv a datei de 14 februarie în cazul celor înscriși în 14 februarie, duce la anularea înscrierii online;
 • în cazul înscrierilor la faţa locului, plata se face la secretariatul competiţiei, până cel târziu cu 30 de minute înainte de momentul planificat pentru start;
 • În caz de neparticipare la eveniment, taxa plătită nu se restituie.
 
   Premiere
 • În 24 de ore de la eveniment, fiecare participant poate descărca de pe situl evenimentului, un certificat de participare în care sunt menţionate: numele şi prenumele, nr. de runde realizate şi poziția în clasament (realizat pe grupe de vârstă și genuri).
 • Toți competitorii care au participat la toate etapele campionatului, primesc un tricou.
 • La sfârșit de an, se fac clasamente, pe genuri și grupe de vârstă. Concurentul şi concurenta, pe grupe de vârstă, cu cel mai mare nr. de puncte realizate pe parcursul unui an sunt declarați câștigători ai campionatului la grupa lor de vârstă.

 

   Riscul de accidente 
 • Organizatorii vor supraveghea desfăşurarea concursului pe toată durata sa.
 • Participarea la eveniment presupune o stare de sănătate corespunzătoare şi o bună condiţie fizică.
 • Prin înscrierea la eveniment, participanţii îşi asumă responsabilitatea cu privire la riscurile practicării înotului şi riscurile participării la eveniment.
 • În cazul în care un înotător va avea, pe durata cursei, probleme ce impun asistenţă din partea organizatorilor, va încerca să semnalizeze acest lucru prin ridicarea unei mâini deasupra capului.

 

   Imagine publică
 • Prin înscrierea în eveniment, participanţii autorizează organizatorii să utilizeze şi să reproducă orice material conţinând imagini de pe durata evenimentului care includ participanţi, indiferent de autor.
 • Evenimentul va fi transmis online în timp real pe Internet. Linkul corespunzător va fi publicat înainte de începerea evenimentului, pe contul de Facebook al evenimentului și pe situl Internet http://www.timisoara.inot-masters.ro/ (astfel încât participanții pot fi văzuți înotând de către rude, prieteni, colegi de muncă și vecini).

 

    Text elaborat la 5 feb. 2019

 

Anexă

 

momentul startului
durata rundei [min+sec]
Distanta/runda [m]
Distanta totala [m]
00:00,0
02:30,0
100
100
02:30,0
02:28,0
100
200
04:58,0
02:26,0
100
300
07:24,0
02:24,0
100
400
09:48,0
02:22,0
100
500
12:10,0
02:20,0
100
600
14:30,0
02:18,0
100
700
16:48,0
02:16,0
100
800
19:04,0
02:14,0
100
900
21:18,0
02:12,0
100
1000
23:30,0
02:10,0
100
1100
25:40,0
02:08,0
100
1200
27:48,0
02:06,0
100
1300
29:54,0
02:04,0
100
1400
31:58,0
02:02,0
100
1500
34:00,0
02:00,0
100
1600
36:00,0
01:58,0
100
1700
37:58,0
01:56,0
100
1800
39:54,0
01:54,0
100
1900
41:48,0
01:52,0
100
2000
43:40,0
01:50,0
100
2100
45:30,0
01:48,0
100
2200
47:18,0
01:46,0
100
2300
49:04,0
01:44,0
100
2400
50:48,0
01:42,0
100
2500
52:30,0
01:40,0
100
2600
54:10,0
01:38,0
100
2700
55:48,0
01:36,0
100
2800
57:24,0
01:34,0
100
2900
58:58,0
01:32,0
100
3000
1:00:30,0
01:30,0
100
3100
1:02:00,0
01:28,0
100
3200
1:03:28,0
01:26,0
100
3300
1:04:54,0
01:24,0
100
3400
1:06:18,0
01:22,0
100
3500
1:07:40,0
01:20,0
100
3600

 

 

 


Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania