Regulament LEN pt Camp. European Masters


Campionatele Europene Masters de inot, sarituri, înot sincron şi înot in ape deschise  - extrase privind inotul masters

În plus faţă de Regulamentul LEN pentru competitii, se aplică următoarele reglementări:

MA-G REGLEMENTARI GENERALE
MA-G 1 Eveniment şi organizare
MA-G 1.1 Campionatele includ probe de inot, sarituri, înot sincron şi înot in ape deschise în cazul în care acest lucru a fost convenit între Federaţia organizatoare şi LEN.
MA-G 1,2 Campionatele vor fi organizate în fiecare an par.
MA-G 1.3 Federaţia organizatoare si locul unde vor fi ţinute Campionatele vor fi decise de către Biroul LEN şi anuntate de către Secretariatul LEN.
MA-G 1.4 Delegatul Biroului LEN şi Comitetul Masters al LEN (LEN MaC) sunt responsabili pentru şi supraveghează organizarea evenimentului şi corectitudinea desfăşurarii competiţiilor, conform regulilor şi reglementărilor LEN. Ei vor decide cu privire la toate problemele care apar la locul competitiilor si care necesita o decizie imediată.

MA-G 2 Inscrieri şi taxe de inscriere
MA-G 2.1 Sunt eligibili concurentii ce apartin unui club, fie afiliat la o Federaţie membra, fie afiliat la o Federaţie înregistrata de catre LEN.
MA-G 2.2 Inscrierile vor fi confirmate şi prezentate de către Federaţie in numele clubului de care aparţine concurentul.
MA-G 2.3 Un concurent, care a reprezentat un club non-european, nu va reprezenta un club european decit in cazul în care el a fost sub jurisdicţia unuia sau a mai multor cluburi europene cel puţin douăsprezece (12) luni.
MA-G 2.4 Inscrierile, inclusiv o declaratie de eliberare de răspundere, semnata de de către fiecare concurent, vor fi trimise la Comitetul de Organizare împreună cu două fotografii (marime tip pasaport).
MA-G 2.5 Termenul limită pentru depunerea de inscrieri şi de plată a taxelor de inscriere trebuie să nu fie mai târziu de data anunţata de către Secretariatul LEN.
MA-G 2.6 Taxele de inscriere vor fi cele hotărâte de către Biroul LEN şi anuntate de către Comitetul de Organizare.
MA-G 2.7 Taxele de inscriere vor fi plătite Comitetului de Organizare. Confirmarile de plată se anexează la inscrieri.
MA-G 2.8 Nu va exista nicio restituire de taxe de inscriere.

MA-G 3 Acreditare
MA-G 3.1 Acreditarea se eliberează gratuit:
a. tuturor concurenţilor şi oficialilor aprobati ai Federaţiilor;
b. oricarui Preşedinte al unei Federaţii membre sau a unei Federaţii înregistrate de către LEN;
c. tuturor persoanelor nominalizate de către LEN;
d. tuturor persoanelor implicate în organizarea Campionatelor. Nici o altă persoană nu va obţine acreditare.
MA-G 3.2 Fiecare concurent poate ridica cardul sau de acreditare cu fotografie cu două (2) zile înainte de Campionate de la Centrul de Acreditare după ce a facut dovada identităţii (paşaport sau carte de identitate).
MA-G 3.3 Comitetul de Organizare va verifica numele, vârsta şi inscrierile, înainte de predarea cardului de acreditare.

MA-G 4 Premii
MA-G 4.1 Ceremonii de premiere vor avea loc după fiecare eveniment intr-o locatie şi la un moment anunţate de către Comitetul de Organizare. Medalii vor fi acordate primilor trei concurenţi clasati, la fiecare proba şi grup de vârstă. Diplome sunt acordate primilor opt concurenţi clasati, la fiecare proba şi categorie de vârstă.
MA-G 4.2 Nu se calculeaza puncte şi nu se dau premii Federaţiilor sau cluburilor.
MA-G 4.3 Un suvenir comemorativ se va da fiecarui concurent ce a luat startul şi fiecarui oficial aprobat (a se vedea MA-SW 5.2, MA-D.3.2 şi MA-OW 4.2).

MA-SW Inot

MA-SW 1 Probe si categorii de vârstă


MA-SW 1.1 Probele (bărbaţi şi femei) sunt:
- Liber-50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m;
- Bras-50 m, 100 m, 200 m;
- Spate-50 m, 100 m, 200 m;
- Fluture-50 m, 100 m, 200 m;
- Mixt (4 procedee, individual) 200 m;
- Stafeta 4 x 50 m Liber;
- Stafeta 4 x 50 m Mixt (4 procedee);
- Stafeta mixta (2 femei şi 2 bărbaţi) 4 x 50 m Liber;
- Stafeta mixta (2 femei şi 2 bărbaţi) 4 x 50 m Mixt (4 procedee).


MA-SW 1.2 Grupele de vârstă pentru probe individuale sunt: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 , 75-79, 80-84, 85-89, 90 - 94 (şi, in continuare, grupe de vârstă de cinci ani, cât mai este necesar)

MA-SW 1.3 Grupele de vârstă pentru stafete sunt: 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359 (si, in continuare, grupe de patruzeci de ani, cât mai mare este necesar). Toţi membrii unei stafete trebuie să fie de la acelaşi club. Vârsta totală a membrilor echipei (determinata de anul de nastere) defineste grupa de varsta a echipei. Un concurent poate să concureze doar într-o singură grupă de vârstă, în cadrul aceleiaşi probe de stafeta.

MA-SW 1.4 Concurentii pot fi inscrisi pentru maxim cinci probe individuale, dar nu pentru mai mult de două probe individuale in fiecare zi.

MA-SW 1.5 Ordinea probelor, si baremurile aferente de inscriere, sunt decise de către executivul LEN la propunerea comitetului masters (LEN MaC) şi a Biroului de legătură LEN.

MA-SW 2 Confirmare de participare şi componenţa echipelor pentru stafeta

MA-SW 2.1 Concurenti care participa curse de 400 m şi 800 m vor confirma participarea lor la Comitetul de organizare nu mai târziu de ora şase p.m. (18,00) in ziua dinaintea probei.

MA-SW 2.2 Cluburile participante la probe de stafeta vor confirma participarea lor şi vor anunta numele concurenţilor şi ordinea in stafeta nu mai târziu de ora şase p.m. (18,00), in ziua dinaintea probei. Nu se permit inotatori de rezervă.

MA-SW 3 Pozitionarea pe culoare, startul şi excluderea din competitie
MA-SW 3.1 Concurentii vor fi pozitionati in cadrul seriilor în funcţie de timpii de inscriere anuntati, incepand cu cel mai vârstnic grup, iar în cadrul unui grup de vârstă, seria cea mai lenta la inceput.

MA-SW 3.2 La probele de 400 m şi 800 m, cite doi concurenti vor lua startul de pe marginea bazinului si vor inota impreuna pe un culoar.

MA-SW 3.3 Startul de sus va fi folosit în toate probele.
MA-SW 3.4 Fiecare concurent este responsabil de a se prezenta in zona de arbitraj a bazinului, la arbitrul de cursa, cu cel puţin 15 minute înainte de proba la care este inscris.
 

MA-SW 3.5 În probe individuale mai lungi de 200 de m, arbitrul poate exclude orice concurent care a depasit baremul de inscriere pentru grupul respectiv de vârstă.

MA-SW 4 Clasament

MA-SW 4.1 Inotatori inscrisi la probe individuale vor fi mentionati in lista rezultatelor cu nume, denumire de clubul, cod oficial de ţară şi timpi intermediari, în funcţie de grupa de vârstă şi pozitia in clasament.
MA-SW 4.2 Echipele de stafeta vor fi enumerate în lista rezultatelor cu numele oficial al clubului şi cu codul oficial de ţară, în funcţie de pozitia in clasament şi grupa de vârstă, inclusiv numele inotatorilor şi timpii intermediari individuali.

MA-SW 4.3 Orice concurent care nu a luat startul sau a fost descalificat sau nu a terminat cursa in cadrul baremului de timp impus, va fi plasat la sfârşitul listei de rezultate, fara pozitie in clasament şi fără timp. Motivul trebuie să fie menţionat.
 

MA-SW 4.4 Un concurent care are un handicap permanent nu va fi descalificat in cazul in care handicapul sau il împiedică sa respecte normele unui anumit procedeu, cu condiţia ca handicapul sa fi fost notificat arbitrului de către concurent sau reprezentantul sau, înainte de a avea loc cursa. Notificarea trebuie să fie un certificat medical eliberat de catre responsabilul medical al Federaţiei.

MA-SW 5 Oficiali


MA-SW 5.1 Comitetul LEN MaC va nominaliza pentru fiecare sesiune a competitiei un (1) Delegat Tehnic şi un (1) Arbitru.

MA-SW 5.2 Federaţiile pot desemna oficiali de pe lista FINA. Cererile trebuie să fie depuse la Secretariatul LEN nu mai târziu de data anunţata de către Secretariatul LEN. Costurile aferente oficialilor aprobati cad in sarcina Federatiei care i-a nominalizat.

MA-SW 5.3 Delegatul Tehnic va desemna principalii oficiali cu responsabilitati pentru fiecare sesiune de concurs.

MA-SW 5,4 Federaţia organizatoare va asigura toti ceilalti oficiali.


Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania